TANT

Esta forma presenta flexió morfemàtica quan s'usa com a adjectiu o com a pronom. Així, per al masculí singular té la forma tant; per al femení singular, tanta; per al masculí plural, tants, i per al femení plural, tantes. Indica 'la mateixa quantitat de', 'el mateix nombre de':
› No digues tantes bajanades.
› Hui no fa tant de vent.

REMARCA: La forma de masculí singular tant s'unix al substantiu amb la preposició de. Amb la resta de formes també pot usar-se este connector, però és molt menys freqüent.

Com a adverbi de quantitat és invariable, i indica la quantitat, el grau, en què es presenta una cosa; també s'usa com a terme comparatiu d'igualtat.
› No treballes tant.
› Tu has begut tant com ell.

_____
Vegeu també: