LES GRAFIES X, TX I IG

El fonema palatal africat sord pot ser representat amb les grafies x, tx o ig.

a)  A començament de paraula s'escriu x:xafar, xec, xiquet, xocar.

EXCEPCIONS: En posició inicial de mot també pot ser representat amb tx:

b)  Entre vocals s'escriu sempre tx:cautxú, clòtxina, fatxa, pitxer.

c
)  Darrere de consonant s'escriu x:anxova, perxa, ponx, romanx.

EXCEPCIONS
: En algunes paraules procedents d'altres llengües pot aparéixer el dígraf tx entre consonant i vocal: txibtxa, Khruixtxov.

d
)  A final de paraula darrere de vocal, s'escriu tx si els derivats s'escriuen amb tx, i ig si s'escriuen amb j/go tj/tg:

capritx                               <                             encapritxar
cartutx                               <                             cartutxera
empatx                             <                             empatxar
escabetx                           <                            escabetxar

Però:
assaig                               <                             assajar, assagen
bateig                                <                             batejar, bategem
desig                                 <                             desitjar, desitgeu
lleig                                   <                              lletja, lletgesa

_____
Vegeu també: