ACCIDENTS GEOGRÀFICS

S'escriu amb minúscula la designació genèrica que precedix el nom propi dels accidents geogràfics:
› Faran una excursió a la font Freda.
› Es perderen a la vall Fonda.
› Les illes Balears són a la mar Mediterrània.
› Té el xalet prop de la cala de la Granadella.
› L'arxipèlag de les Canàries té huit illes.
› Va a pescar al cap de Sant Antoni.
› El penyal d'Ifac és un parc natural.
› El riu Millars és un afluent del Xúquer.
› Molts excursionistes d'Alcoi visiten la serra de Mariola.
› Les aus niuen al delta de l'Ebre.

Només s'escriuen amb majúscula inicial els genèrics usats en sentit no recte, és a dir, els que han perdut el significat original i s'han fossilitzat com a nom propi:
› Visitaran el parc de la Font Roja (no designa una font, sinó un paratge natural).
› El poble de la Vall d'Uixó (no es tracta d'una vall, sinó d'una població).
› La Plana Baixa és molt fèrtil (és el nom d'una comarca).
› És una diputada de les Illes Balears (nom oficial d'una comunitat autònoma).
› Va anar a agarrar esclatasangs al barranc de la Font de Baldó (és el nom propi del barranc).