ILLA

S'escriu amb minúscula quan designa el dit accident geogrŕfic, siga en singular o en plural:
› Ha aconseguit un treball a l'illa de Formentera.
› Vull anar de vacances a les illes Seychelles.

S'escriu, perň, amb majúscula quan s'usa com a genčric en sentit no recte, és a dir, quan designa un element que no és exactament una illa o un grup d'illes:
› Ens ha visitat el president de les Illes Balears. (Ací fa referčncia al nom de la comunitat autňnoma, i no a l'arxipčlag.)

També s'escriu amb majúscula quan s'usa com a nom propi abreujat alternatiu del nom de l'arxipčlag o de la comunitat autňnoma:
› Vull fer un viatge a les Illes.

_____
Vegeu també: