MOSTRA

S'escriu amb majúscula quan forma part d'un nom propi:
› Ha començat la Mostra de Cinema Jove.