TROBADES

S'escriu amb majúscula només quan forma part de la denominació d'una reunió o aplec que rep este nom:
› Participa en la Trobada de Música del Mediterrani.

S'escriu amb minúscula si s'usa en sentit genèric, o quan no pertany al nom fixat pels responsables o organitzadors de l'activitat:
› Farem una trobada per a planificar la pròxima excursió.
› S'han organitzat unes trobades sota el lema "Per un futur amb desenvolupament sostenible".