DENOMINACIONS CIENTÍFIQUES

El nom científic dels animals i les plantes consta de dos parts, el de l'espècie, que s'escriu amb majúscula inicial, i l'específic, que s'escriu amb minúscula:
› L'Apis mellifica és el nom científic de l'abella.