ASSOCIACIONS

S'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius que formen part del nom de qualsevol tipus d'associació o institució, incloent-hi el genèric quan forma part de la denominació convencional fixada:
› L'Associació de Veïns del Cabanyal ha preparat diverses xarrades.
› L'Orfeó Valencià Navarro Reverter ha interpretat el Requiem de Mozart amb l'Orquestra de València.

S'escriu també amb majúscula el genèric que constituïx un nom propi abreujat i podria ser substituït en el mateix context pel nom complet; per exemple, quan és introduït per l'article definit:
› L'Orfeó ha realitzat una campanya per a l'admissió de nous membres.

Però s'escriuen amb minúscula els genèrics determinats per un possessiu, demostratiu o una altra expressió amb valor anafòric, o quan van acompanyats per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: esta conselleria, la nostra universitat, l'esmentat ministeri, l'associació de veïns del meu barri..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó de noms comuns amb el significat lèxic usual.

Igualment s'escriuen amb minúscula els substantius o locucions nominals que no formen part d'un propi, sinó que s'usen en sentit genèric com a substantius comptables, tant quan s'usen en singular com en plural:
› El nostre orfeó va ser fundat l'any 1972.
› Este club és més que un club.
› Volen fundar un nou partit polític.

S'escriuen amb minúscula els genèrics que no pertanyen a la denominació de l'entitat:
› El grup musical Capella de Ministrers farà un concert el pròxim diumenge.
› Alguns regidors de l'Ajuntament d'Aldaia s'han reunit amb membres del sindicat Unió General de Treballadors.