GERMANDAT

S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'una agrupació:
› La Germandat de Municipis de Castella va aparéixer en el segle XII.

_____
Vegeu també: