SINDICATS

S'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius que formen part del nom d'un sindicat:
› Pertany al Sindicat de Treballadors Ferroviaris.

Quan la paraula sindicat s'utilitza genčricament o separada de la denominació específica s'escriu amb minúscula:
› Comunicarem la teua decisió al sindicat.
› Els sindicats preparen una vaga.

També s'escriu en minúscula la paraula sindicat quan no forma part de la denominació:
› S'ha afiliat al sindicat Unió General de Treballadors.

_____
Vegeu també: