SOL

S'escriu amb majúscula quan es referix a l'astre com a tal:
› El Sol calfa la Terra.
› La Terra gira al voltant del Sol.

S'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genčric:
› Me'n vaig a la platja a prendre el sol.

_____
Vegeu també: