CÀRRECS

Els substantius comuns que fan referència a càrrecs s'escriuen habitualment amb minúscula inicial:
› Les Corts tenen un president i un vicepresident.
› Ha rebut la visita del governador civil.
› El diputat del Partit Liberal és el portaveu de la Comissió Europea.
› L'alcaldessa Molins va participar en l'acte de clausura.
› El conseller Ripoll inaugurarà les noves instal·lacions.

Únicament s'escriuen amb majúscula inicial quan van acompanyats d'una forma de tractament protocol·lari :
› Presidirà l'acte l'Excel·lentíssim i Magnífic Rector.
› Ha pres possessió del seu càrrec l'Il·lustríssim Senyor Director General.

S'escriuen amb majúscula només els noms propis dels departaments, conselleries, minesteris, empreses, etc.:
› El president de la Generalitat va dir que aprovaria urgentment les lleis pendents.
› La directora general de Règim Econòmic va emetre un informe favorable sobre la qüestió.
› La consellera de Medi Ambient ha visitat el nou parc natural.
› El ministre d'Hisenda ha proposat noves mesures econòmiques contra l'atur.