CARDENAL

S'escriu amb minúscula:
› El cardenal Richelieu va exercir una gran influència política.

_____
Vegeu també: