CORONEL

S'escriu amb minúscula:
› És coronel de l'exèrcit.

_____
Vegeu també: