KÀISER

S'escriu amb minúscula:
› El kàiser Guillem I va ser nomenat príncep de Rússia.

_____
Vegeu també: