MAGISTRAT / MAGISTRADA

S'escriu amb minúscula:
› És el magistrat Calabuig.
› S'encarrega del cas la magistrada Motxolí.

_____
Vegeu també: