MARISCAL

S'escriu amb minúscula:
› El mariscal Petain era francés.

_____
Vegeu també: