PRESIDENT / PRESIDENTA

S'escriu amb minúscula:
› El president de la Generalitat Valenciana va inaugurar l'acte.
› És presidenta del Consell d'Administració de Rasin S.A.

_____
Vegeu també: