RECTOR / RECTORA

S'escriu amb minúscula:
› L'han nomenat rector de la Universitat.
› La rectora Álvarez va participar en la reunió de la Junta de Govern.

_____
Vegeu també: