TINENT

S'escriu amb minúscula:
› És tinent d'infanteria.

_____
Vegeu també: