TROFEU

S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'algun premi instituďt:
› El Valčncia participarŕ en el Trofeu Taronja.
› Li han concedit el Trofeu de la Beneficčncia.

S'escriu amb minúscula quan s'utilitza en sentit genčric:
› Té molts trofeus a casa.
› El millor trofeu va ser la medalla olímpica.

_____
Vegeu també: