MARQUESAT

S'escriu amb minúscula:
› El marquesat de Dénia tenia terres molt fèrtils.

_____
Vegeu també: