CAMBRA

S'escriu amb majúscula només quan forma part de la denominació d'un organisme:
› La seua empresa pertany a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació.

S'escriu, però, amb minúscula quan s'usa com a denominació coreferent del Congrés o del Senat, o bé de les Corts en conjunt:
› El Govern té el suport majoritari de les cambres.
› La cambra alta ha tornat el projecte de llei al Congrés.

_____

Vegeu també: