ENS

S'escriu amb minúscula:
› Els ajuntaments són ens territorials.

_____

Vegeu també: