RÈGIM

S'escriu amb minúscula:
› El règim comunista de Corea del Nord.

_____
Vegeu també: