DIES DE LA SETMANA

S'escriuen amb minúscula:
› Anirem a fer-vos una visita divendres.