BORBÓ

S'escriu amb majúscula:
› La casa de Borbó és una casa sobirana d'arrel capeta.

_____
Vegeu també: