BORJA

S'escriu amb majúscula:
› La família Borja provenia de la ciutat de Xŕtiva.

_____
Vegeu també: