CREADOR

S'escriu amb majúscula quan s'usa com a sobrenom de Déu:
› Donem gràcies al Creador per haver-nos concedit el seu perdó.

Però s'escriu amb minúscula quan s'usa com a substantiu o adjectiu amb el seu valor lèxic habitual, encara que es referisca a Déu:
› Per als creients, Déu és el creador del món.
› Donem Gràcies a Déu, suprem creador.