DÉU

El mot déu s'escriu amb majúscula quan es tracta del nom propi que té com a referent el ser sobrenatural de les religions monoteistes:
› Per als creients, Déu és el creador del món.

En canvi, déu (fem. deessa), s'escriu amb minúscula quan s'usa com a nom comú que designa una divinitat en general, tant si es troba en aposició amb una divinitat concreta com quan figura com a substantiu independent:
› En l'Antic Testament, el déu Jahvé va establir una aliança amb el poble jueu.
› Per als romans, Venus era la deesa de l'amor, la bellesa i la fecunditat.
› Va oferir una ofrena als déus abans de partir.
_____
Vegeu també: