DIMONI

S'escriu amb minúscula:
› No es casa ni amb Déu ni amb el dimoni.