MALIGNE

S'escriu amb majúscula quan s'usa com a sobrenom del diable:
› Se li va aparéixer el Maligne.