MESSIES

S'escriu amb majúscula quan s'usa com a sobrenom de Jesucrist:
› El Messies va vindre a redimir els pecadors.

S'escriu amb minúscula si s'usa com a substantiu comú, amb el significat lčxic habitual de personatge providencial esperat, encara que es referisca a Jesús.
› Van confiar en ell com en un messies que els alliberara de la tirania del domini estranger.
› Els jueus no van creure que Jesús era el messies anunciat pels profetes.