SALVADOR

S'escriu amb majúscula quan s'usa com a sobrenom de Jesucrist:
› Preguem a Jesucrist, el Salvador.

Perň s'escriu amb minúscula quan s'usa com a adjectiu, substantivat o no, amb el seu significat lčxic habitual, encara que es referisca a Jesús.
› Els cristians creuen en Jesús com a salvador de la humanitat.