SANTÍSSIMA TRINITAT


S'escriu amb majúscula quan designa el misteri cristià segons el qual en Déu hi ha alhora tres persones (Pare, Fill i Esperit Sant):
› L'Esperit Sant és la tercera persona de la Santíssima Trinitat.