SENYOR / SENYORA

S'escriuen amb majúscula únicament quan s'usen com a sobrenom de Déu o de la Mare de Déu, respectivament:
› El Senyor és amb tu.
› La Nostra Senyora ens protegirà.

S'escriu amb majúscula també quan va amb una forma de tractament protocolari:
› L'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Rector.

S'escriuen amb minúscula en la resta de casos:
› El senyor Raga ha vingut a visitar-nos.
› La senyora Mercé sempre ens regala dolços.
› La senyora consellera ha inaugurat el nou institut.
_____
Vegeu també: