CONCILI

S'escriu amb minúscula quan s'usa com a genèric en el sentit habitual d'‘assemblea o congrés de l'Església’:
› El concili Vaticà II va tindre molta repercussió en tota l'Església catòlica.
› El concili de Trento va significar la reacció de l'Església catòlica contra el luteranisme.
_____
Vegeu també: