CONFERÈNCIES

Quan el genèric conferència es referix a una al·locució pública, este nom s'escriu amb majúscula només en la paraula inicial (a part dels noms propis que eventualment integre) i entre cometes.
› Va pronunciar una conferència amb el títol "Alternatives al desenrotllament actual".

 La paraula conferència s'escriu amb minúscula quan s'usa com a substantiu amb algun dels sentits lèxics habituals:
› Ha pronunciat una conferència al Club d'Amics de la Unesco.

Entre estos significats habituals es troba el de ‘reunió’. Per tant, s'escriu en minúscula quan s'usa com a genèric en este sentit, seguit d'un complement determinatiu, de manera que no es pot dir que formen conjuntament un nom propi fixat com a tal:
› La conferència de pau de París va donar lloc al naixement de la Societat de Nacions.

En canvi, quan es tracta d'una activitat organitzada que té un nom fixat del qual el forma part integrant el mot conferència, este nom s'escriu sense cometes i amb majúscula en tots els substantius i adjectius, incloent-hi el genèric;
› Participa en la II Conferencia Internacional de Software Libre.

_____

Vegeu també: