MANIFEST

S'escriu amb minúscula:
› Els científics han elaborat un manifest sobre l'efecte hivernacle.

Només s'escriu amb majúscula, com també la resta de noms i adjectius que componen el nom propi, si forma part de la denominació d'un manifest:
› Destacats biòlegs han firmat el Manifest Bioètic.