PACTE

S'escriu amb majúscula quan forma part de la denominació d'un document:
› Sent president Adolfo Suárez es van firmar els Pactes de la Moncloa.
_____
Vegeu també: