TRACTAT

S'escriu amb minúscula si s'usa en sentit genčric en el sentit lčxic habitual d'‘acord internacional’:
› El tractat de Versalles va posar fi a la Primera Guerra Mundial.

S'escriu amb majúscula quan forma part de la denominació d'un document:
› El Tractat de Roma és un dels documents originaris de les comunitats europees.
_____
Vegeu també: