ERMITA

S'escriu amb minúscula:
› Va a resar a l'ermita de Sant Antoni.
_____
Vegeu també: