MONESTIR

S'escriu amb minúscula:
› Esta diapositiva és del monestir d'Aigües Vives.
_____
Vegeu també: