EOCÉ

S'escriu amb minúscula:
› L'eocé pertany al terciari inferior.

_____
Vegeu també: