MIOCÉ

S'escriu amb minúscula:
› El miocé pertany al terciari superior.

_____
Vegeu també: