OLIGOCÉ

S'escriu amb minúscula:
› L'oligocé és l'última època del terciari inferior.

_____
Vegeu també: