PLISTOCÉ

S'escriu amb minúscula:
› El plistocé pertany al quaternari.

_____
Vegeu també: