TRIÀSIC

S'escriu amb minúscula:
› El triàsic és el primer període de l'era secundària.

_____
Vegeu també: