DESPRÉS DE PUNT

Cal escriure la lletra inicial que seguix un punt amb majúscula.
› Se n'havia anat de cal cosí sense respondre la carta de seguida. Calia pensar abans molt. A més, era també l'hora de la venda més copiosa a l'estanc. A la nit, després de parlar-ho tot amb Basília, o l'endemà, davallaria a Alcoleja i..