DESPRÉS DE PUNTS SUSPENSIUS

Este signe de puntuació pot marcar l'acabament d'un període i motivar, per tant, l'inici del següent amb majúscula:
› Ai, Senyor, si el vostre pare ho sabés... Sort teniu que jo us vull més que no ells, i que no diré mai res a ningú, encara que em peguen i em turmenten... No diré res, no senyor...

També pot suspendre un moment la frase, per reprendre-la tot seguit, sense tancar cap període:
› Ara, de colp, quasi no puc pensar. Les imatges són massa ràpides: la plaça..., la rentadora amb moviments epilèptics cada vegada que centrifugava..., la taula sempre plena d'exercicis per a corregir..., el soroll de l'olla exprés... Era la reina de l'olla exprés, la Mercé.